გამა ქარდის მფლობელთა საყურადღებოდ, ნოემბერ-დეკემბერის  თვეებში გამოვლენილი გამას  150 ყველაზე აქტიური და ერთგული  მომხმარებელი საახალწლოდ მიიღებს  ფულად საჩუქრებს.

5 საუკეთესო  მომხმარებელი  თითოეული 500 ლარს, 15 მომხმარებელი 200 ლარს,  60 მომხმარებელი 100  ლარს და 70 მომხმარებელი 50 ლარიან საჩუქარს. 

საჩუქრები გაიცემა ახალი წლის დღეებში კერძოდ  7 დან -31 იანვრამდე.

ისარგებლეთ გამას გაზგასამართი სადგურების ქსელით  და დაელოდეთ  რადიო „აფხაზეთის ხმიდან“ იღბლიან ზარს.