მძღოლთა საყურადღებოდ: 2019 წლის 14 მაისიდან მძღოლის მიერ გამას გაზგასამართ სადგურებზე ბუნებრივ გაზში გადახდილი და შესაბამისად “გამა ქარდზე” დაგროვილი  თანხის ოდენობა შეადგენს გადახდილი თანხის 1,5%-ს.